OPVK

Čtení máme v malíčku, čteme každou chviličku 

Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

Programové období:

Strukturální 2007-2013

Program:

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo projektu:

CZ.1.07/1.1.00/56.2115

Žadatel:

Základní škola Horní Police, okres Česká Lípa,příspěvková organizace

Technické dovednosti pro budoucnost 

Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy.

Programové období:

Strukturální 2007-2013

Program:

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo projektu:

CZ.1.07/1.1.00/57.0332

Žadatel:

Základní škola Horní Police, okres Česká Lípa,příspěvková organizace

Učíme se s ICT 

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga nebo zavedením programu primární prevence.

Programové období:

Strukturální 2007-2013

Program:

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo projektu:

CZ.1.07/1.4.00/21.1882

Žadatel:

Základní škola Horní Police, okres Česká Lípa,příspěvková organizace

 

ICT do výuky krok za krokem 

Předkladatelem projektu je společnost PROFIMEDIA, s.r.o. Jednou z činností této společnosti je vzdělávání se zaměřením na CS zaměstnanců škol. Předložený projekt je zaměřen na zlepšení kompetencí pedagogů a vedoucích pracovníků základních a středních škol v oblasti využívání ICT ve výukovém procesu. Z věcné stránky je koncipován tak, aby podpořil cílovou skupinu ve více tematických oblastech, a to různými způsob: -školení pro vedoucí pracovníky (4 kurzy) -akreditované kurzy pro pedagogy a ICT pracovníky (23 kurzů) -poradenství, mentoring vč. online podpory atd. Část školení bude realizována vlastními kapacitami žadatele,větší část formou nákupu služby od akreditovaných vzdělávacích organizací. Do projektu je zapojeno 33 škol z Libereckého kraje formou partnerství s fin.příspěvkem. Projekt bude realizován v průběhu školního roku 2014/2015 a jeho rozpočet dosahuje 26 mil. Kč, z nichž cca 15 mil. Kč si rozdělí přímo zapojené školy. Realizováno v jeho průběhu bude přes 2000 osobokurzů.

Programové období:

Strukturální 2007-2013

Program:

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo projektu:

CZ.1.07/1.3.00/51.0044

Žadatel:

PROFIMEDIA s.r.o.

Partner:

Základní škola Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace


Kontakt

ZŠ Horní Police
Mgr. Leona Ježková
9. května 2
Horní Police
471 06
+420 487 861 238