PROMĚNA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁMĚSTÍ V HORNÍ POLICI

V prosinci 2023 jsme s dětmi z osmých tříd ZŠ Horní Police v hodinách Výchovy k umění začali pracovat na projektu, který jsme nazvali Proměna veřejného prostoru náměstí v Horní Polici. Otevřeli jsme tak široké téma veřejného prostoru a několikrát jsme si položili otázku, jak by měl takový prostor fungovat, aby žil vlastním životem, lidé v něm zůstávali nebo chtěli být a cítili se v něm dobře.

V průběhu práce vznikly návrhy prostoru náměstí a také návrhy loga pro Horní Polici. Součástí projektu je také spolupráce s odborníky, takže jsme dojednali workshop s Architekty bez hranic z. s. a setkání s designery ze společnosti Preciosa s. r. o.

15. května 2024 projekt získal Výroční cenu Katedry výtvarné kultury na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

28. května 2024 se žáci z obou osmých tříd, kteří pokračují ve své práci na návrzích na úpravu veřejného prostoru, vypravili do Prahy do Městské knihovny na Petřinách, kde se potkali s architektkami ze spolku Architekti bez hranic z. s.

Společně jsme se veřejnému prostoru věnovali z pohledu, který řeší architekt, a zjistili jsme, že je důležité:

- podívat se, jak veřejný prostor náměstí v Horní Polici vypadal v historii a jakým způsobem byl užíván,
- pracovat se zelení – ideálně s krajinným architektem,
- dobře vybrat mobiliář a rozmístit ho tak, aby fungoval v režimu slunce / stín,
- promyslet, jak v prostoru vyřešit dopravu, a respektovat pravidlo, že přednost má vždy pěší a cyklodoprava před dopravou motorovou,
- dobře propojit prostor s jeho okolím.

Vyzkoušeli jsme naše nápady na proměnu prostoru zakreslit přes pauzovací papír do fotografií hornopolického náměstí a ověřovali jsme, jestli to, co jsme vymysleli, může v prostoru fungovat.

Vedle možnosti potkat architekty jsme si odvezli ještě jednu zkušenost a zážitek, a to z prostoru knihovny na Petřinách. Odpoledne strávené tady bylo příjemné a užívali jsme si prosvětlené a prostorné čítárny a celé knihovny, která odpovídá standardům 21. století – tedy je to prostor otevřený setkávání všech lidí bez rozdílu věku, pohlaví, národnosti, je uživatelsky přívětivý a nabízí místo pro realizaci komunitních aktivit.

Workshop jsme mohli uskutečnit díky finanční podpoře, kterou nám poskytla Nadace Preciosa. Děkujeme!

Ve fotogalerii si můžete prohlédnout některé návrhy našich žáků a jejich práci během workshopu. 

                                   


Kontakt

ZŠ Horní Police
Mgr. Leona Ježková
9. května 2
Horní Police
471 06
+420 487 861 238