Digitální učební materiály

V rámci projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1882 Učíme se s ICT byly vytvořeny digitální učební materiály, tzv. DUMY. Tyto materiály jsou dostupné ke stažení na cloudovém úložišti.

Označení sady Předmět Učivo
1A ČJ i/y po obojetných souhl.
1B ČJ zákl. lit. pojmy
1C ČJ skladba, syntax
2A FY vesmír
2B biologie člověka, soustavy
2C FY elektromagnetické děje
3A INF zpracování a využití informací
3B ZE ČR
3C ZE zeměpis cestovního ruchu
4A GLOB. VÝCH. globální souvislosti
4B DE počátky nové doby
4C DE novodobé dějiny
5A ČJ písmena, slabiky, slova
5B ČJ zvuk. stránka jazyka a slov. zásoba
5C ČJ tvarosloví
6A M procenta kolem nás
6B M číslo a početní operace
6C M závislosti, data, grafy na 1. stupni
M_1A M mocniny a výrazy
M_1B M závislosti, vztahy, práce s daty na 2. stupni


Kontakt

ZŠ Horní Police
Mgr. Leona Ježková
9. května 2
Horní Police
471 06
+420 487 861 238