O škole

Základní škola Horní Police leží na kopci mezi Žandovem a Horní Policí. Jedná se o spádovou školu, kterou navštěvují žáci nejen z Horní Police a Žandova, ale i z Velké Bukoviny, Malé Bukoviny, Jezvého, Stružnice, Valteřic, Heřmanic, Starého Šachova, Malého Šachova, České Lípy a Podlesí.

V posledních letech navštěvuje školu průměrně okolo 140 žáků.

V letošním roce navštěvuje školu 130 žáků.

Škola je vybavena odbornými učebnami. Je zde učebna fyziky – chemie s interaktivním dataprojektorem, kuchyňka (nově rekonstruovaná), dílny (nově rekonstruované), počítačová učebna, tělocvična. Všechny kmenové třídy jsou vybaveny interaktivními dataprojektory a tabulemi. Žáci se v letošním roce učí v 1. – 9. ročníku podle vzdělávacího programu – Škola pro praktický život.

Výuka ve škole podle tohoto vzdělávacího programu, směřuje k tomu, aby si žáci vytvořili potřebné systémy poznatků, učili se v souvislostech, které jsou zjevné a v každodenním životě využitelné. Učí se řešit problémy, vedou se ke spolupráci a společné prezentaci výsledků vlastní práce.

Od 3. ročníku se žáci učí anglickému jazyku. V letošním školním roce žáky vyučuje anglický jazyk rodilá mluvčí, což je velikou výhodou, i když mnozí žáci tuto výhodu ocení až v dospělosti: žáci více komunikují, odbourávají strach, že něco řeknou špatně, více rozvíjí svou slovní zásobu. Všichni žáci musí povinně na druhém stupni absolvovat výuku dalšího cizího jazyka v rozsahu nejméně 6 hodin. Od 7. ročníku se žáci učí německý jazyk. V tomto roce ještě i dobíhá nabídka 2 předešlých let: v 8. a 9. ročníku tak mají žáci na výběr mezi ruským a německým jazykem.

Přejeme si, aby naši žáci prožili svůj život šťastně s využitím dovedností, které v naší škole získali.

Na doporučení PPP a SPC se žáci po skončení výuky účastní pedagogické intervence, kde si doplňují své znalosti a dovednosti, získávají jistotu v daném předmětu, probírají přípravu na vyučování.

Od letošního školního roku uvolnila škola dvě místnosti pro školní družinu, kterou provozuje MŠ Horní Police.

Škola se také zaměřuje na další hodnoty, které jsou pro člověka nesmírně důležité: zdraví, ochrana přírody, orientaci v každodenním životě. Pro dosažení cílů jsme zahrnuli do ŠVP rozličné volitelné a povinné předměty: finanční a ekonomickou gramotnost, mediální výchovu, globální výchovu, technická praktika, domácnost.

Přejeme si, aby naši žáci prožili svůj život šťastně s využitím dovedností, které v naší škole získali.


Kontakt

ZŠ Horní Police
Mgr. Leona Ježková
9. května 2
Horní Police
471 06
+420 487 861 238