O škole

Základní škola Horní Police leží na kopci mezi Žandovem a Horní Policí. Jedná se o spádovou školu, kterou navštěvují žáci nejen z Horní Police a Žandova, ale i z Velké Bukoviny, Malé Bukoviny, Jezvého, Stružnice, Valteřic, Heřmanic, Starého Šachova, Malého Šachova, České Lípy.

V posledních letech navštěvuje školu průměrně okolo 140 žáků.

V letošním roce 2023/2024 navštěvuje školu 153 žáků.

Škola je vybavena odbornými učebnami. Je zde učebna fyziky – chemie s interaktivním dataprojektorem, žákovská kuchyňka, dílny, polytechnická dílnička, počítačová učebna, tělocvična. Všechny kmenové třídy jsou vybaveny interaktivními dataprojektory či dotykovými interaktivními tabulemi. Žáci se v letošním roce učí v 1. – 9. ročníku podle vzdělávacího programu – Škola pro praktický život.

Výuka ve škole podle tohoto vzdělávacího programu, směřuje k tomu, aby si žáci vytvořili potřebné systémy poznatků, učili se v souvislostech, které jsou zjevné a v každodenním životě využitelné. Učí se řešit problémy, vedou se ke spolupráci a společné prezentaci výsledků vlastní práce.

Od 3. ročníku se žáci učí anglickému jazyku. Všichni žáci musí povinně na druhém stupni absolvovat výuku dalšího cizího jazyka v rozsahu nejméně 6 hodin. Od 7. ročníku se žáci učí německý jazyk.

Přejeme si, aby naši žáci prožili svůj život šťastně s využitím dovedností, které v naší škole získali.

Na doporučení PPP a SPC se žáci po skončení výuky mohou účastnit pedagogické intervence, kde si doplňují své znalosti a dovednosti, získávají jistotu v daném předmětu, probírají přípravu na vyučování.

Ve škole jsou k dispozici dvě místnosti pro školní družinu, kterou provozuje MŠ Horní Police.

Škola se také zaměřuje na další hodnoty, které jsou pro člověka nesmírně důležité: zdraví, ochrana přírody, orientaci v každodenním životě. Pro dosažení cílů jsme zahrnuli do ŠVP rozličné volitelné a povinné předměty: finanční a ekonomickou gramotnost, mediální výchovu, globální výchovu, technická praktika, domácnost.

Přejeme si, aby naši žáci prožili svůj život šťastně s využitím dovedností, které v naší škole získali.


Kontakt

ZŠ Horní Police
Mgr. Leona Ježková
9. května 2
Horní Police
471 06
+420 487 861 238