Podatelna školy

 

Adresa školy:

Základní škola Horní Police

9. května 2

471 06 Horní Police

 

Tato adresa je platná pro pracoviště školy a školní jídelny

telefon: +420 487 861 238

 

Úřední hodiny:

 Po - Pá: 13:30 - 14:45 

 

Ve dnech, kdy nebude škola ani podatelna otevřena, můžete využít u vchodu školy umístěnou schránku, do níž se mohou vhazovat písemnosti na zpracování podatelně.

 

Webové stránky školy, elektronická adresa podatelny:

www.zshp.cz

podatelna@zshornipolice.cz

  

Identifikátor datové schránky:

k2pmmih

 

Datové formáty pro přijímání dokumentů v digitální podobě:

textové dokumenty - rtf, doc, docx

tabulky – xls, xlsx

ostatní - pdf, dále dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 194/2009 Sb.

 

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě:

CD, DVD

 

Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě, způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo škodlivého kódu:

Pokud je ZŠ Horní Police dodán dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, nebo dokument v digitální podobě, který není dostupný podatelně, a lze-li z něj určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí škola odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se škole ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, škola dokument nezpracovává. Škola také nezpracovává dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a současně z něj nelze určit, kdo jej odeslal.

Škola postupuje podle předchozího odstavce obdobně, pokud zjistí, že doručený dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, uživatelsky nezobrazitelný, obsahuje škodlivý kód, není ve školou akceptovatelných formátech, nebo přenosném technickém nosiči dat.

Lze-li z dokumentu, u kterého byl zjištěn chybný datový formát, nebo škodlivý kód, určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí podatelna odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se veřejnoprávnímu původci ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, veřejnoprávní původce dokument nezpracovává.


Kontakt

ZŠ Horní Police
Mgr. Leona Ježková
9. května 2
Horní Police
471 06
+420 487 861 238