Podatelna školy

Adresa školy:

Základní škola Horní Police

9. května 2

471 06 Horní Police

 

Tato adresa je platná pro pracoviště školy a školní jídelny

telefon: +420 487 861 238

 

Úřední hodiny:

Pondělí - pátek: 13.30 – 14.45

Ve dnech, kdy nebude škola ani podatelna otevřena, můžete využít u vchodu školy umístěnou schránku, do níž se mohou vhazovat písemnosti na zpracování podatelně. Pokud bude objem písemností tak velký, že se nevejde do schránky, zavolejte prosím na tel. 487 861 238 v době 8.00 - 13.00, pracovnice, pracovník školy si od vás dokumenty převezmou a podají je v podatelně.

 

Webové stránky školy, elektronická adresa podatelny:

www.zshp.cz

podatelna@zshornipolice.cz

  

Identifikátor datové schránky:

k2pmmih

 

Datové formáty pro přijímání dokumentů v digitální podobě:

textové dokumenty - rtf, doc, docx

tabulky – xls, xlsx

ostatní - pdf, dále dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 194/2009 Sb.

 

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě:

CD, DVD

 

Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě, způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo škodlivého kódu:

Pokud je ZŠ Horní Police dodán dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, nebo dokument v digitální podobě, který není dostupný podatelně, a lze-li z něj určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí škola odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se škole ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, škola dokument nezpracovává. Škola také nezpracovává dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a současně z něj nelze určit, kdo jej odeslal.

Škola postupuje podle předchozího odstavce obdobně, pokud zjistí, že doručený dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, uživatelsky nezobrazitelný, obsahuje škodlivý kód, není ve školou akceptovatelných formátech, nebo přenosném technickém nosiči dat.

Lze-li z dokumentu, u kterého byl zjištěn chybný datový formát, nebo škodlivý kód, určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí podatelna odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se veřejnoprávnímu původci ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, veřejnoprávní původce dokument nezpracovává.


Kontakt

ZŠ Horní Police
Mgr. Leona Ježková
9. května 2
Horní Police
471 06
+420 487 861 238