Evidence osobních údajů – ZŠ Horní Police

  

Administrativa

Agenda:      Personální a mzdová agenda

Účel: mzdová a personální agenda-zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností

s nimi spojených

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu: zaměstnanec, uchazeč o zaměstnání, člen zastupitelstva, fyzická osoba se smlouvou o provedení práce

Příjemce osobních údajů: FÚ, MF ČR, zdravotní pojišťovny, penzijní fondy, banky, ČSSZ, PSSZ, úřad práce

Doba uchování: 5 nebo 50 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)

Agenda:      Smlouvy

Účel: uzavírání smluvních vztahů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, datum narození

Kategorie subjektu: smluvní partner

Příjemce osobních údajů: Škola

Doba uchování: 5 až 10 let po uplynutí účinnosti smlouvy (dle spisového a skartačního řádu)

Agenda:      Účetnictví

Účel: vedení účetní evidence

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, elektronická komunikace

Kategorie subjektu: osoba

Příjemce osobních údajů: Škola

Doba uchování: 5 až 10 let podle typu dokumentu

Komunikace

Agenda:      Komunikace

Účel: emaily, datová schránka a pošta

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, elektronická identifikace

Kategorie subjektu: odesílatel, příjemce

Příjemce osobních údajů: Obec

Doba uchování: dle obsahu

Ostatní

Agenda:      Mimoškolní činnost

Účel: evidence a správa mimoškolní činnosti

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu: dítě, rodič

Příjemce osobních údajů: Škola

Doba uchování: 1 (dle spisového a skartačního řádu)

Agenda:      Stravování

Účel: evidence a správa stravování

Kategorie osobních údajů: identifikační údaje

Kategorie subjektu: dítě

Příjemce osobních údajů: Škola

Doba uchování: 1 rok (dle spisového a skartačního řádu)

Prezentace

Agenda:         Prezentace

Účel: prezentace školy a dětí

Kategorie osobních údajů: identifikační údaje, fotografický záznam, video záznam, prezentace

Kategorie subjektu: dítě

Příjemce osobních údajů: Internetová prezentace, soutěž

Doba uchování: 10 let

Vzdělávání

Agenda:      Kontrolní činnost

Účel: kontrolní a inspekční činnost

Kategorie osobních údajů: identifikační údaje

Kategorie subjektu: dítě

Příjemce osobních údajů: Škola, zřizovatel, Česká školní inspekce ČR

Doba uchování: 10 let

Agenda:      Evidence vzdělávání

Účel: evidence a správa vzdělávání dětí

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, údaje zvláštní kategorie

Kategorie subjektu: dítě

Příjemce osobních údajů: Škola

Doba uchování: 1 rok až 50 let (dle spisového a skartačního řádu)

Agenda:      Příprava výuky

Účel: příprava výuky

Kategorie osobních údajů: identifikační údaje

Kategorie subjektu: dítě

Příjemce osobních údajů: Škola

Doba uchování: 1 rok

Agenda:      Organizace výuky

Účel: organizace výuky a vzdělávání (zajištění učebních pomůcek)

Kategorie osobních údajů: identifikační údaje

Kategorie subjektu: dítě

Příjemce osobních údajů: Škola

Doba uchování: 5 let až 10 let (dle spisového a skartačního řádu)

Zabezpečení

Agenda:      Zabezpečení

Účel: agenda spojená se zabezpečením bezpečnosti školy

Kategorie osobních údajů: identifikační údaje

Kategorie subjektu: zaměstnanec, dítě

Příjemce osobních údajů: Škola

Doba uchování: 1 rok


Kontakt

ZŠ Horní Police
Mgr. Leona Ježková
9. května 2
Horní Police
471 06
+420 487 861 238