Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Základní škola jako „orgán veřejné moci“ musí jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů musí být dostupný a k dispozici zákonným zástupcům, žákům i zaměstnancům.

Ve spolupráci s vedením základní školy zajišťuje práva subjektů osobních údajů.

Kontakt: Ing. Milan Ištok, Stvolínky 38, 471 02 Stvolínky

mobil :  +420 608 000 392        e-mail : istok@sbou.cz


Kontakt

ZŠ Horní Police
Mgr. Leona Ježková
9. května 2
Horní Police
471 06
+420 487 861 238