Ve čtvrtek 7. 12. 2017 byli žáci 9. ročníku pozváni na sportovně-vzdělávací den na mimoňské Gymnázium. Byl zde pro ně připraven nabitý dopolední program, při kterém se seznámili s prostředím, vybavením, žáky a vyučujícími gymnázia. Ozkoušeli si programování robotů, lezení na umělé horolezecké stěně, hru na africké bubny a mnoho dalšího. Závěr dne pak byl věnován poměření vědomostí se stejně starými žáky víceletého gymnázia. Ve všech disciplínách naši chlapci a dívky obstáli se ctí a mnohdy i potrápili “domácí” tým.